Art Books
Scriptum Art Scriptum Art Uitgeverij Boekwinkel Antiquariaat
Titel  Categorie 
Auteur  Trefwoord   
::

De Blauwe Kamer

Naar aanleiding van de presentatie van Indo-Europese kunst tijdens de kunstbeurs Arti11 in Den Haag vindt u hier een selectie van boeken over kunstenaars met een Indo-Europese achtergrond.

'De Blauwe Kamer refereert aan het scheldwoord 'blauwe' misbruikt voor mensen met Indisch bloed. Net zoals het zangduo The Blue Diamonds dat deden, wordt ook hier dit scheldwoord als geuzennaam toegepast' aldus de samensteller van de tentoonstelling.


Gerard Pieter Adolfs. The Painter of Java and Bali
Eveline Borntreager, ea. - 2008, 420 blz., 586 tekst afb. (overwegend kleur), oeuvrecatalogus met 993 afb.,  gebonden. € 125,00
Monografie èn œuvre-catalogus biedt gedetailleerde biografische informatie over op Java geboren kunstenaar Gerard Pieter Adolfs (1989–1968) en plaatst zijn werk in kunsthistorische context. Het rijk geïllustreerde boekwerk bevat eveneens een œuvre-catalogus, waarin 993 werken van Adolfs zijn afgebeeld en beschreven. Bestel.

Johannes Evert Hendrik Akkeringa [1861-1942]
Schilder van het onbezorgde leven
Sarah de Clercq - 2010, 160 blz., ruim 150 afb., gebonden € 34,95
Johannes Evert Hendrik Akkeringa (Blinjoe, Nederlands-Indië, (17 januari 1861 - Amersfoort, 12 april 1942) is bekend geworden door zijn schilderijen en aquarellen van  duinlandschappen met nettenboetsters, strandgezichten met spelende kinderen en vissersvrouwen, voorstellingen van intieme 'thee-uurtjes' met converserende figuren in   een lommerijke omgeving en fraaie bloemstillevens.  Geschoold in de tradities van de Haagse School en opgroeiende temidden van het Haagse schildersmilieu ontwikkelde Akkeringa  zijn eigen stijl. Lees meer of bestel direkt

Floris Artnzenius
Dolf Welling - 1992, 146 blz., 217 afb., gebonden € 45,00
Rijk geïllustreerde monografie over Floris Arntzenius (Soerabaja, 9 juni 1864 - 's-Gravenhage, 16 februari 1925) met een beschrijving van zijn leven en werk. Deze boeiende monografie door Dolf Welling is nog steeds de meest uitvoerige publicatie over deze typisch Haagse impressionist.  Naast de beroemde Haagse regenachtige stadsgezichten, stillevens en portretten bevat dit boek ook talrijke foto’s uit het persoonlijke archief van de familie. Bestel

Dolf Breetvelt, modernist in Nederland en Indië
R. Devigne - 2008, 112 blz., rijk geïlls., paperback € 24,50
Dolf Breetvelt (1892-1975) bouwde voor de oorlog in Indië een grote naam op als kunstschilder. Hij wist Indische thema’s op een moderne, geheel eigen wijze weer te geven. Met zijn surrealistisch werk sloot Breetvelt, evenals Ouborg, bij de avant garde in Europa aan. Lees meer of bestel direkt

Piet Ouborg. Solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre
Bert Jansen - 2009, 112 blz., 60 afb. in kleur, gebonden. € 14,95
De hele ontwikkeling van één van Nederlands grootste kunstenaars, Piet Ouborg, wordt beschreven en geïllustreerd vanaf zijn vroege werk dat ontstond in Nederlands-Indië en zijn vestiging in 1938 in Nederland, tot en met zijn late werk uit de midden en eind jaren ‘50. Lees meer of bestel direkt

Johannes ten Klooster. A man with two lives. (oeuvre-catalogue).
Bea Brommer - 2007, 96 blz., rijk geïll., gebonden € 32,50
De in Indië geboren Johannes ten Klooster (1873–1940) krijgt zijn opleiding in Nederland en verblijft als militair van 1897 tot 1914 in verschillende standplaatsen in Indië: Java, Sumatra en Nieuw-Guinea.
Als hij zich definitief in Nederland vestigt, weet hij zich als kunstenaar te ontplooien. Zijn Indische werk is dan ook gemaakt in Nederland, op basis van zijn herinneringen en schetsen. Lees meer of bestel direkt
 

Adrien Jean Le Mayeur de Merprès:
painter - traveller / schilder - reiziger

Job Ubbens & Cathinka Huizing - 1995, 208 blz., Engles/ Nederlandse tekst, 239 afb., gebonden. € 147,50
Le Mayeur's oeuvre kan grofweg in drie perioden gesplitst worden: een periode in België, een periode waarin de schilder talloze reizen ondernam (gezamelijk de voor-Balische periode) en een Balische periode. Werken uit deze laatste periode kenmerken zich vooral door de veelvuldige aanwezigheid van zijn model en latere vrouw Ni Pollok. Bestel

Charley Toorop. Vooral geen principes !
Marja Bosma - 2008, 192 blz., circa 200 afb. in kleur, paperback. € 35,00
Een van de opvallendste personen in de Nederlandse kunst van de twintigste eeuw is Charley Toorop (1891-1955). Deze uitgave verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen. In de tekst belicht Marja Bosma uitvoerig het leven en werk van Charley  Toorop. Een 112-tal  geexposeerde werken worden nader toegelicht door de auteur. Lees meer of bestel direkt.

meer over Charley Toorop.

Walter Spies and Balinese art.
Hans Rhodius & John Darling - 1980, 96 blz., Engels, 62 afb. (9 in kleur), gebonden met stofomslag. € 100,00
Zeldzaam antiquarisch Engelstalig boek over de Russisch-Duitse schilder en musicus Walter Spies, die tussen 1927 en 1940 op Bali leefde en werkte. Lees meer of bestel direkt

Pioneers of Balinese painting. The collection of Rudolf Bonnet.
Helene Spanjaard - 2007, 120 blz.,Engels, rijk geïll., paperback. € 24,95
De Balinese kunstwerken in deze catalogus zijn verzameld tussen 1929 en 1958 door de Nederlandse kunstenaar Rudolf Bonnet (1895–1978) terwijl hij woonde en werkte in het Balinese kunstenaarsdorp Ubud. Lees meer of bestel direkt

Art Deco beelden van Bali. Van Souvenir tot Kunstobject.
Frans Leidelmeijer - 2006, 96 blz., ca. 100 afb., paperback. € 9,95
In deze publicatie beschrijft Frans Leidelmeijer voor het eerst de invloed die een moderne westerse stijl als art deco had op de Balinese beeldhouwkunst tussen 1930 en 1960. De kunstenaars Walter Spies en Rudolf Bonnet speelden daarbij een zeer belangrijke rol. Bestel

Wajang Foxtrot. Indië in klank en beeld. (inclusief CD)
Henk Mak van Dijk - 2011, 160 blz., rijk geïll., gebonden.  € 24,95
Wajang Foxtrot neemt u mee naar de wereld van de (lndo-)Europese muziek in Indië aan de hand van een bijzondere collectie van Indische bladmuziek verworven door de Atlas Van Stolk.
Deze kleurrijke verzameling, aangevuld met (spot-)prenten, tekeningen, foto's en affiches betreffende de Gordel van Smaragd, vormt het leidmotief in het verhaal over lndië vanaf 1860 tot de onafhankelijkheid van Indonesie in 1949.
Niet eerder werd een dergelijk verhaal aan de hand van muziek verteld en niet eerder kwamen serieuze Indische klassieke composities, militaire muziek, krontjong, cabaret in Indie en liedjes van verlangen in een publicatie samen.
De bijbehorende cd biedt een rijk geschakeerd palet aan opnamen uit de verzonken wereld van Nederlands-Indie. Lees meer of bestel

Arthur Fleischmann Bali in the 1930's
Paul de Bont - 284 blz., Engels, rijk geillustreerd, gebonden. € 65,00
Het jaar is 1937. De 42 jarige Hongaarse beeldhouwer Arthur Fleischmann kwam vanaf Java via een kleine zeilboot aan op Bali. Een nieuw en exotisch hoofdstuk opende zich voor hem. Bewapend met een 35 mm Dolina camera en een gevoelig oog van een artiest, legde hij het leven, gewoontes en schoonheid van het Balinese volk vast  in meer dan 1800 foto's. Als de dreiging van de oorlog in de Pacific er niet geweest was, zou hij voor de rest van zijn leven gebleven zijn op het mooie en rustige paradijs. Zich bezig houdend met beeldhouwen en fotograferen van de gracieuze jonge tempel dansers die zijn muzen werden. In plaats daarvan ontsnapte hij naar Australië waar hij een manuscript schreef ten geleide van zijn Balinese foto's. In dit boek zijn gedeeltes van dit orginele script gepresenteerd met de beste foto's uit zijn collectie. Bestel