Art Books
Scriptum Art Scriptum Art Uitgeverij Boekwinkel Antiquariaat
Titel  Categorie 
Auteur  Trefwoord   
::

Panorama Mesdag Album

De befaamde zeeschilder Hendrik Willem Mesdag (1831–1915) beschouwde
zijn ‘grande Panorama maritime’ als zijn meesterstuk.

Het effect van het Panorama op de bezoekers is nu nog net zo groot als toen het geopend werd op 1 augustus 1881.

Het Panorama Mesdag,ooit opgezet als een tijdelijke onderneming, stevent af op zijn honderdvijftig jarig bestaan. Panorama Mesdag is dan ook een van de best bezochte musea in Den Haag.

Dit aantrekkelijk geïllustreerde album biedt een helder inzicht in het leven en werk van het schildersechtpaar Henrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten.
Hendrik Willem Mesdag speelde een belangrijke rol in de kunstwereld van zijn tijd. Daarnaast legde het echtpaar gedurende hun leven een belangrijke kunstcollectie aan, tegenwoordig ondergebracht in De Mesdag Collectie in Den Haag.
Rode draad in dit album is zijn reusachtige panoramaschilderij, dat een realistische weergave toont op de Noordzee-kust van Scheveningen en landinwaarts de stad Den Haag rond 1880. Het schilderij heeft een omvang van 14,5 bij 114,5 meter en is in dit album in detail beschreven en afgebeeld.

bezoeken: Panorama Mesdag, Den Haag. 

Panorama Mesdag Album (Nederlands)
Panorama Mesdag Album (Engels-talig)
tekst John Sillevis
30 x 21 cm, 80 blz., rijk geïllustreerd, paperback
ISBN 978 905594 997 7 (Nederlands)
ISBN 978 905594 998 4 (Engels)

Prijs € 12,50