Art Books
Scriptum Art Scriptum Art Uitgeverij Boekwinkel Antiquariaat
Titel  Categorie 
Auteur  Trefwoord   
::

Karel Appel & Van Gogh

Karel Appel (1921-2006) is een van de meest beroemde schilders uit de 20ste eeuw, zoals Vincent Van Gogh dat voor de 19de eeuw was.

Daarnaast is hij in eigen land minstens zo omstreden als zijn voorganger. Als lid van de Cobra-groep wekt hij veelal beroering en verbazing. Pas nadat hij in het buitenland furore maakte, groeit de waardering voor hem in zijn vaderland.

Appels bekende uitspraak ‘ik rotzooi maar wat an’, wordt vaak te letterlijk opgevat. Hij schildert bewust spontaan en expressief, maar met een grote bagage aan materiaal- en kunsthistorische kennis. De kunst van zijn voorgangers, van Mondriaan tot Picasso, Van Rembrandt tot Van Gogh, bestudeert hij grondig.

Uit deze publicatie, waarin diverse episodes uit Appels lange schildersloopbaan in beeld worden gebracht, blijkt hoe hij zich op verschillende momenten heeft laten inspireren door het werk van Vincent van Gogh.

Karel Appel & Van Gogh is het zesde deel in een reeks van publicaties van het Vincent van GoghHuis in samenwerking met Scriptum Art  over moderne kunstenaars die door Vincent van Gogh zijn geïnspireerd.

Karel Appel & Van Gogh
Hans den Hartog Jager & Donald Kuspit
2011, (17,5 x 23,5 cm), 96 blz., Nederlands/ Engels, rijk geïll., gebonden.
ISBN 978 90 5594 7911
Prijs € 15,00