Art Books
Scriptum Art Scriptum Art Uitgeverij Boekwinkel Antiquariaat
Titel  Categorie 
Auteur  Trefwoord   
::
Het verzamelen van
antieke Nederlandse Klokken
Een zeer toegankelijk boek voor de liefhebber en gevorderde verzamelaar dat de geschiedenis van het Nederlandse uurwerk op zeer boeiende wijze presenteert.

Naast een verhandeling over de historische ontwikkeling van de tijdmeting in Holland, worden ook de vele typen Nederlandse klokken uitvoerig behandeld en geeft de auteur tips en handreikingen die zowel de beginnende als de ervaren collectioneur van pas zullen komen.


Antieke klokken zijn boeiend door de combinatie van techniek, beweging en klank, volkskunst, meubelstijl, tijdsbeeld en vakmanschap van de maker.
Ze informeren ons over tijd en soms zelfs over meer, zoals maanstand, dagdatum of de stand van planeten en sterrenbeelden.
Vaak bieden ze ook vermaak, door een leuk mechaniek of een fraai ingebouwd speelwerk met mooie melodieën.

Degenen die besluiten om één of meerdere klokken aan te schaffen en er voor te zorgen dat ze in goede conditie blijven, dragen bij aan het in stand houden van ons belangrijk nationaal cultureel erfgoed.

Het verzamelen van antieke Nederlandse klokken is rijk geïllustreerd en behandelt de ontwikkeling van het Nederlandse uurwerk vanaf ca. 1656 tot 1870, van Haagse klok tot Friese stoelklok.

 • Wat was het belang van de uitvindingen in de Gouden Eeuw op uurwerkgebied van de Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens?
 • Welke door de Verenigde Oost-Indische Compagnie uit de Oost aangevoerde materialen vinden we terug op antieke klokken uit die tijd?

Deze en vele andere onderwerpen op klokkengebied komen in deze uitgave aan de orde, naast tal van tips en wetenswaardigheden over aanschaf, restauratie
en relatie met klokkenantiquairs en restaurateurs voor zowel beginnende als gevorderde verzamelaars en liefhebbers van antieke Nederlandse klokken.

Het verzamelen van ANTIEKE NEDERLANDSE KLOKKEN
Jan Willem Voogd
2007 (17 x 24 cm), 264 bladzijden, 265 afbeeldingen in kleur, 1 z/w. afbeelding, gebonden.
ISBN 978 905594 392 0
Prijs € 35,00  (Vanaf 1 november in de winkel)

klik hier om te bestellen

 

Inhoudsopgave:

 • Voorwoord
 • Het verzamelen van antieke Nederlandse klokken
 • Aan- en verkoop van een antieke klok
 • Restauraties aan klokkast, wijzerplaat en uurwerk
 • Ontwikkeling van de uurwerktechniek – De periode vóór 1656
 • Ontwikkeling van de uurwerktechniek – De periode van 1656 tot 1750
 • Ontwikkeling van de uurwerktechniek – De periode van 1750 tot 1870
 • Haagse klokken
 • Friese en Groningse klokken
 • Oost-Nederlandse klokken
 • Zaanse klokken
 • Zuid-Nederlandse klokken
 • Staande klokken en Amsterdammertjes
 • Tafelklokken
 • Slotwoord
 • Presentatie antiquairs en restauratoren
 • Bibliografie